VIP V-log - Sex, våld & makt
Vad har dramatenskådespelaren Örjan Ramberg & rapartisten R Kelly gemensamt?
Jag är spyfärdig efter vad jag just har fått veta🤮

VIP ONLY!

(Swedish)