Bättre så här?
Jag har förstått att de flesta gillar skattkistan så här?
Stämmer det?